Imatge de perfil Equip Dades Obertes GOIB

creat Dec 24 2019

actualitzat Jun 28 2020

Descripció

Descripció
Inventari de les infraestructures i serveis associats de la xarxa de transport per carretera, ferrocarril i metro, marítima i aèrea. Les dades recollides inclouenla localització, el traçat, la nomenclatura i les característiques dels elements que integren la xarxa: xarxa viari i portals (inclou les carreteres i punts quilomètrics), xarxa de tren i metro, així com els ports i aeroports, i totes les àrees de relació entre xarxes (estacions de bus, intermodals,...)
(ES): Inventario de las infraestructuras y servicios asociados de la red de transporte por carretera, ferrocarril y metro, marítima y aérea. Los datos recogidos inclouyen la localización, el trazado, la nomenclatura y las características de los elementos que integran la red: red vial y portales (incluye las carreteras y puntos kilométricos), red de tren y metro, así como los puertos y aeropuertos, y todas las areas de relación entre redes (estaciones de bus, intermodales, ...)
(EN): Inventory of infrastructure and associated services network transport by road, rail and metro, maritime and aerea. The data collected includes location, the layout, nomenclature and characteristics of the elements that make up the network: road networks and portals (including roads and kilometer) network of train and metro, as well as ports and airports and all areas of relationship networks (bus stations, intermodal ...)

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
19
Descàrregues
65
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Transport
Permisos
Públic
Marques
ideib, illes balears, mallorca, menorca, eivissa, formentera, govern de les illes balears, goib, regional, servei d’informació territorial de les illes balears, sitibsa, xarxa, transport, carretera, carrer, via, ferrocaril, vaixell, aeroport, port
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
IDEIB - SITIBSA -scne.es
Enllaç al recurs
(cap)
Llicència
Attribution 4.0 International
This view cannot be displayed