Imatge de perfil Equip Dades Obertes GOIB

creat Jan 12 2020

actualitzat Apr 23 2020

Descripció

(CA): El mapa base les Illes Balears és una cartografia a totes les escales dels territori Balear. S'han utilizat els mapes topogràfics vigents generalitzats per les escales més petites, i una adaptació dels mateixos topogràfics al model de dades vigent per escales grans. També inclou la xarxa de vials i carreteres vigent. (ES): El mapa base las Islas Baleares es una cartografía a todas las escalas de los territorio Balear. Se han utilizado los mapas topográficos vigentes generalizados para las escalas más pequeñas, y una adaptación de los mismos topográficos al modelo de datos vigente para escalas grandes. También incluye la red de viales y carreteras vigente.(EN): The base map of the Balearic Islands is a cartography on all the scales of the Balearic Islands. Widespread topographic maps used for smaller scales have been used, and an adaptation of the same topographies to the current data model for large scales. It also includes the network of roads and roads in force

Activitat
Puntuació de la Comunitat
Current value: 0 out of 5
La seva Puntuació
Current value: 0 out of 5
Posicions
0
Visites
42
Descàrregues
12
Comentaris
0
Col·laboradors
0
Meta
Categoria
Urbanisme i infraestructures
Permisos
Públic
Marques
Llicència i Autoria
Dades Proveïdes Per
IDEIB-SITIBSA
Enllaç al recurs
(cap)
Llicència
Attribution 4.0 International
Idioma
Nombre del conjunto de datos (ES)
Toponimia Illes Balears
Dataset name (EN)
Toponymy Balearic Islands
This view cannot be displayed