Si continueu utilitzant aquest lloc, accepteu les Condicions d'ús i la Política de privadesa associades. Utilitzem galetes per millorar la vostra experiència d'usuari, realitzar mesures de públic i permetre-us compartir contingut a les xarxes socials: consulteu la nostra Política de galetes per obtenir més informació. Feu clic al botó per donar el vostre consentiment.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Contractes Públics Govern Illes Balears

Dataset de l'activitat contractual del Govern de les Illes Balears i dels ens del seu sector públic instrumental del 24/07/2017 fins al 31/03/2019. Informació extreta de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Tingueu en compte les següents observacions:
- En el cas d'expedients amb diversos lots, apareix un lot a cada fila
- Només s'inclouen expedients ja adjudicats i formalitzats (o aquells declarats deserts o respecte dels quals es produeixi un desistiment o renúncia). En el cas d'expedients amb diversos lots, els expedients s'inclouen quan tots els seus lots hagin estat adjudicats i formalitzats (o publicats com a deserts, o amb desistiment o renúncia)
- La informació dels contractes menors s'ha de publicar, com a mínim, cada tres mesos (articles 8.1.a de la Llei de transparència i 63.4 de la Llei de contractes del sector públic). És per aquesta raó que hi pot haver un cert retard en la seva publicació. D'altra banda, la publicació no és obligatòria en el cas de contractes menors d'un valor inferior a 5.000 euros quan el sistema de pagament hagi estat el d'avançament de caixa fixa o similar (article 63.4 de la Llei de contractes del sector públic)

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.