Si continueu utilitzant aquest lloc, accepteu les Condicions d'ús i la Política de privadesa associades. Utilitzem galetes per millorar la vostra experiència d'usuari, realitzar mesures de públic i permetre-us compartir contingut a les xarxes socials: consulteu la nostra Política de galetes per obtenir més informació. Feu clic al botó per donar el vostre consentiment.
{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Obsequis Rebuts Càrrecs Públics Govern Illes Balears

Informació dels obsequis rebuts pels càrrecs públics o personal eventual dels gabinets del Govern de les Illes Balears i dels ens del sector públic instrumental. Com a regla general, els càrrecs púbics no poden acceptar regals, sens perjudici de les atencions protocol·làries o dels usos socials de cortesia, sempre que quedi totalment descartada qualsevol situació aparent de conflicte d'interès i que tengui un valor d'escassa quantia, els quals s'han de fer constar en aquest Registre d'atencions protocol·làries i obsequis (apartat cinquè, punt 5.2 del Codi ètic del Govern de les Illes Balears).

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.