Indicadors d'impacte de les dades publicades en el Catàleg Dades Obertes GOIB


Indicadors d'accés i cerca de les dades obertes del Catàleg

Nombre d'accessos al Catàleg: es mostra una cronologia amb el nombre d'accessos al Catàleg
Paraules clau més emprades per cercar conjunts de dades del Catàleg
Indicadors de creació i classificació de les dades obertes en el Catàleg

Nombre de conjunts de dades creats en el Catàleg: es mostra una cronologia amb el nombre de conjunts de dades creats en el Catàleg
Categories dels conjunts de dades publicats en el Catàleg
Unitats administratives que publiquen conjunts de dades en el Catàleg
Indicadors de qualitat de les dades obertes del Catàleg

Mode d'actualització dels conjunts de dades del Catàleg
Freqüència d'actualització dels conjunts de dades del Catàleg
Indicadors d'ús de les dades obertes del Catàleg

Conjunts de dades més visitats del Catàleg
Conjunts de dades més descarregats del Catàleg
Indicadors de reutilització de les dades obertes del Catàleg

Entitats i empreses que reutilitzen les dades obertes del Catàleg
Llocs des d'on es reutilitzen les dades obertes del Catàleg
Formes de reutilització de les dades obertes del Catàleg
Àmbits de reutilització de les dades obertes del Catàleg